WATCH: Five Minute News 12/21/21: Joe Manchin, Omicron, Hong Kong Elections