President Biden Narrows SCOTUS Picks to His Top Three Choices