Alex Jones Says The White House Asked him to go to Arizona